Ասթինե Բարսեղյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

627

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

631

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ