Անահիտ Հարությունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

560

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

631

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%