Անահիտ Հարությունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

129

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

721

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%