Անահիտ Հարությունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Դ դասարան

Վաստակած միավորներ

554♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

14 գրանցված 36

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%