Անահիտ Հարությունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Դ դասարան

Վաստակած միավորներ

631♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

12 գրանցված 38

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%