Գարիկ Կշտաև

ՈՒսումնական հաստատություն

8Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1891

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2351

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%