Mher Baghdasaryan

ՈՒսումնական հաստատություն

3/4 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

539

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1262

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%