Ani Avagyan

ՈՒսումնական հաստատություն

1Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1063

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1063

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%