Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

3/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2120

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2126

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է