Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

4/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

56

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2182

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է