Լիլիթ Սողոմոնյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2531

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2593

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%