Elen Hakobyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1014

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1482

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%