Elen Hakobyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1190

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1672

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%