Elen Yeghoyan

ՈՒսումնական հաստատություն

8/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

78

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

81

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Տվյալ օգտատերը ոչ մի առարկայից գնահատական չունի: Որևէ առարկայից գնահատական ստանալու համար հարկավոր է կատարել առաջադրանքների և թեստերի առնվազն 20% -ը: