Ստյոպ  Համայակյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

834

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

850

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6