Վահագն Ասատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2706

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2789

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%