Լիանա Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

548

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

570

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ