Լիանա Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

44

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

680

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ