Լիանա Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

624

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

646

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ