Ամալյա  Աթոյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1432

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1494

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%