Պետրոս Պետրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3148

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3625

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%