Տիգրան Խաչատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

621

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

626

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%