Evgenia CHUXURYAN

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ա դասարան

Վաստակած միավորներ

2949♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

18 գրանցված 19

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%