Evgenia CHUXURYAN

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ա դասարան

Վաստակած միավորներ

2710♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

1Աստղ` լավագույնների ցանկում առաջին 3 տեղերը զբաղեցնելու համար: գրանցված 18

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%