Nare Mesropyan

ՈՒսումնական հաստատություն

8B դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1915

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1956

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%