Grigor Shushanyan

ՈՒսումնական հաստատություն

9Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

790

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3632

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%