Ռոնի Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Բ դասարան

Վաստակած միավորներ

1937♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

8 գրանցված 62

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8