Harut Zaqaryan

ՈՒսումնական հաստատություն

7/3 դասարան

Վաստակած միավորներ

1823♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

6 գրանցված 19

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%