Harut Zaqaryan

ՈՒսումնական հաստատություն

8/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

0

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2444

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%