Aram  Margaryan

ՈՒսումնական հաստատություն

5Դ դասարան

Վաստակած միավորներ

2150♦

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

9 գրանցված 18

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%