Մարի  Ստեփանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Ս դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

128

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

133

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ