Sargis Asatryan

ՈՒսումնական հաստատություն

6/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1818

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1829

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%