Sargis Asatryan

ՈՒսումնական հաստատություն

6/3 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1644

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1652

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%