Որոշիր \(DEP\) հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե \(E\) գագաթի անկյան կից անկյունը հավասար է 129°-ի:
 
D=i°E=i°P=i°