Որոշիր, թե արդյո՞ք y=sinx ֆունկցիան աճում է կամ նվազում 15°;40° միջակայքում:
 
Պատասխան՝ ֆունկցիան  է: