Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Մոտոցիկլետը և ավտոբուսը դադարի վիճակից միաժամանակ սկսում են շարժվել ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժմամբ: Մոտոցիկլետի արագացումը 4 անգամ մեծ է ավտոբուսի արագացումից:
 
Մոտոցիկլետը որոշակի \(t\) ժամանակամիջոցում ձեռք է բերում \(v\) արագություն: Որքա՞ն ժամանակում ավտոբուսը ձեռք կբերի նույն արագությունը:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015