Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
1. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող հեծանվորդի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:
 
Որքա՞ն է հեծանվորդի արագացման մոդուլը:
 
1-19.png
 
2. Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող մարմինը 10 վ-ում \(A\) կետից տեղափոխվում է \(B\) կետը: \(A\) կետում vA \(=\)50 մ/վ, իսկ \(B\)-ում՝ vB \(=\)10 մ/վ: Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը, և ինչպե՞ս է այն ուղղված:
 
1-25.png
 
Ո՞ր տառով է նշված ճիշտ պատասխանը:
 
Ա. 4 մ/վ² դեպի ձախ
Բ. 4.5 մ/վ² դեպի ձախ
Գ. 4.5 մ/վ² դեպի աջ
Դ. 12 մ/վ² դեպի ձախ
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015