Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Ո՞րն է արագացման միավորը ՄՀ-ում:
  
Պատասխանի դաշտում նշիր ճիշտ պատասխանի տառը:
 
ա) մ/վ                  բ) մ²/վ                  գ) մ/վ²                դ) մ²/վ²
  
Պատասխան 1.
  
  
2. Ո՞ր միավորով կարելի է չափել ազատ անկման արագացումը: 
  
Պատասխանի դաշտում նշի՛ր ճիշտ պատասխանի համարը:
 
1. \(1\) կգմ/վ
2. \(1\) կգմ/վ²
3. \(1\) Նմ
4. \(1\) Ն/կգ
 
Պատասխան 2. 
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015