Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Տրված է ավտոմեքենայի շարժման հավասարումը՝ \(x = 16t - 2t²\), որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ին համապատասխան միավորներով:
 
1. Որքա՞ն է ավտոմեքենայի արագությունը շարժման սկզբից \(3\) վայրկյան անց:
 
Պատասխան 1.  մ/վ:
 
2. Ժամանակի հաշվարկման սկզբից որքա՞ն ժամանակ անց ավտոմեքենան կանգ կառնի:
 
Պատասխան 2.  վ:
 
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015