Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Ուղղագիծ հավասարաչափ դանդաղող շարժում կատարող նյութական կետի \(x\) կոորդինատի՝ ժամանակից կախումը ներկայացվում է x=63t2.5t2 բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է արագացման ax պրոյեկցիան:
  
2. Նյութական կետի շարժման x=2+10t+1.5t2 հավասարման մեջ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նրա արագացման ax պրոյեկցիան:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015