Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
1. Մարմինն սկսում է ազատ ընկնել \(80\) մ բարձրությունից: Որքա՞ն է նրա անկման ժամանակը: Ազատ անկման արագացումն ընդունել հավասար \(10\) մ/վ²:
 
Պատասխան՝ վ:
 
maxresdefault.jpg
 
2. Դեպի ներքև ուղղված ի՞նչ արագություն պետք է հաղորդել մարմնին, որպեսզի այն \(20\) մ բարձրությամբ կամրջից ջրին հասնի \(1\) վ անց:
 
Օդի դիմադրությունն անտեսել: Ազատ անկման արագացումն ընդունել հավասար \(10\) մ/վ²:
 
Պատասխան՝  մ/վ:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015
https://i.ytimg.com/vi/DWYY8R7ok0A/maxresdefault.jpg