Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Ո՞ր գործոնից/ներից կախված չէ ազատ անկման արագացումը:
 
2. Oդը հանած ուղղաձիգ խողովակում ընկնում են երկաթե գնդիկը, խցանը և փետուրը: Ո՞ր մարմնի արագացումն է ավելի փոքր:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015