Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դեֆորմացիա, դեֆորմացիայի տեսակները, առաջացման պատճառները

Բարդություն հեշտ

2
2. Առաձգականության ուժի բնույթը և ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Հուկի օրենք: Զսպանակի կոշտություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը, կոշտության, Յունգի գործակցի որոշման բանաձևերը

Բարդություն միջին

3
5. Առաձգականության ուժի որոշումը

Բարդություն միջին

3
6. Զսպանակի, թելի երկարացումը նրանից բեռ կախելիս

Բարդություն միջին

4
7. Զսպանակի երկարացման հաշվարկը, ճոպանի երկարացման որոշումը

Բարդություն միջին

3
8. Տարբեր հաստության ձողերի մեխանիկական լարումների համեմատումը

Բարդություն միջին

4
9. Մետաղալարի հարաբերական երկարացումը, ձողի երկարության որոշումը նրա միջոցով

Բարդություն միջին

3
10. Ճոպանի առաձգականության ուժի և երկարացման որոշումը

Բարդություն միջին

4
11. Զսպանակի առաձգականության ուժի, չորսուի արագացման և անցած ճանապարհի որոշումը

Բարդություն բարդ

6
12. Կոշտության որոշումը գրաֆիկի միջոցով: Կոշտությունների համեմատումը

Բարդություն բարդ

5
13. Ձողի կոշտության որոշումը: Զսպանակի սկզբնական երկարության հաշվարկը

Բարդություն բարդ

5
14. Մետաղալարի կոշտության փոփոխությունը այն ծալելիս

Բարդություն բարդ

5
15. Առաձգականության ուժի հաշվարկը լարի չափերի և Յունգի գործակցի միջոցով

Բարդություն բարդ

6
16. Չորսուի վրա ազդող համազոր ուժի և նրա անցած ճանապարհի հաշվարկը

Բարդություն բարդ

5
17. Զսպանակների համակարգի կոշտությունը նրանց հաջորդական և զուգահեռ միացումների դեպքում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը