Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Որքա՞ն է ժամացույցի ժամսլաքի պտտման պարբերությունը:
 
 
401164_scene7.jpg
 
2. Քանի՞ անգամ է ժամացույցի րոպեացույց սլաքի պտտման պարբերությունը փոքր ժամսլաքի պտտման պարբերությունից:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015
https://5.imimg.com/data5/YD/LG/MY-13268088/spy-wall-clock-camera-8-hours-recording-250x250.jpg