Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Ի՞նչ է բնութագրում հավասարաչափ շրջանագծային շարժման կենտրոնաձիգ արագացումը:
 
 
2. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլը, եթե արագության մոդուլը փոքրանա 2 անգամ:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015