Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նյութական կետի տեղափոխության և արագության մոդուլները

Բարդություն հեշտ

2
2. Անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկ

Բարդություն հեշտ

2
3. Արագության մեծության որոշումը գրաֆիկից

Բարդություն հեշտ

2
4. Արագության պրոյեկցիայի որոշումը գրաֆիկից

Բարդություն հեշտ

2
5. Անցած ճանապարհի որոշումը արագության գրաֆիկից

Բարդություն հեշտ

2
6. Տրամվայի շարժման ժամանակը

Բարդություն հեշտ

2
7. Մարմնի անցած ճանապարհի որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
8. Արագությունների համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
9. Շարժումների դասակարգում ըստ գրաֆիկի

Բարդություն հեշտ

2
10. Մեծությունների փոփոխումն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ

Բարդություն հեշտ

2
11. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման սահմանումները

Բարդություն հեշտ

2
12. Հավասարաչափ ուղղագիծ շարժում

Բարդություն միջին

4
13. Արագության պրոյեկցիա

Բարդություն միջին

4
14. Գրաֆիկների հատումը

Բարդություն միջին

3
15. Նյութական կետի արագության մոդուլը և անցած ճանապարհը

Բարդություն միջին

3
16. Հավասարաչափ շարժում: Արագություն

Բարդություն միջին

3
17. Հեծանվորդի անցած ճանապարհի և արագության որոշումը գրաֆիկից

Բարդություն միջին

4
18. Արագության պրոյեկցիայի որոշումը

Բարդություն միջին

3
19. Արագության պրոյեկցիա

Բարդություն միջին

3
20. Տեղափոխության մոդուլ

Բարդություն միջին

4
21. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում

Բարդություն միջին

4
22. Կամրջով անցնող գնացքի արագությունը

Բարդություն միջին

4
23. Տեղափոխության պրոյեկցիայի որոշումը գրաֆիկից

Բարդություն միջին

4
24. Շրջանաձև վազքուղու երկարությունը

Բարդություն միջին

4
25. Արագությունների համեմատումը գրաֆիկների միջոցով

Բարդություն միջին

3
26. Փոխուղղահայաց ուղղություններով շարժվող գնդեր

Բարդություն բարդ

5
27. Անկյան տակ շարժվող մեքենաներ

Բարդություն բարդ

5
28. Անցած ճանապարհ և արագության մոդուլ

Բարդություն բարդ

6
29. Մարմինների շարժման հավասարումներից հանդիպման պահի և տեղի որոշումը

Բարդություն բարդ

5
30. Նույն ճանապարհն անցնող մեքենաներ

Բարդություն բարդ

6
31. Արագության մոդուլի որոշումը

Բարդություն բարդ

6
32. Բիկֆորդյան քուղի երկարության հաշվարկ

Բարդություն բարդ

6
33. Արագության վեկտորի կազմած անկյունը OX առանցքի հետ

Բարդություն բարդ

5
34. Մարմնի շարժման հավասարումը ըստ տրված գրաֆիկի

Բարդություն բարդ

5
35. Ժամանակի տարբեր պահերին արագության որոշումը գրաֆիկից

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը