Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
1. Նկարում պատկերված է մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն են նրա սկզբնական դիրքի կոորդինատը և արագության vx պրոյեկցիան:
 
1-39.png
 
2. Որքա՞ն է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող հեծանվորդի արագության vx պրոյեկցիան, եթե նրա կոորդինատը \(t\) ժամանակամիջոցում փոխվեց x0-ից մինչև \(x:\)
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015