Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
1. Նյութական կետի շարժումն արտահայտվում է \(x = -3 + 5t,   y = 7 - 12t\) հավասարումներով, որտեղ մեծությունները ներկայացված են \(ՄՀ\)-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի արագության մոդուլը:
 
Պատասխան՝  մ/վ:
 
2. Տրված է \(X\) առանցքով շարժվող նյութական կետի շարժման օրենքը՝ x = 8 + 2t, որտեղ մեծություններն արտահայտված են \(ՄՀ\)-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում նյութական կետը 2 վ-ում:
 
Պատասխան՝  մ:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015