Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
Տրված է \(X\) առանցքով շարժվող առաջին ավտոմեքենայի շարժման հավասարումը՝ \(x = 100 - 10t,\) որտեղ մեծություններն արտահայտված են \(ՄՀ\)-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից 30 վ անց նույն ուղղությամբ և նույն կետից, 30 մ/վ արագությամբ սկսում է շարժվել երկրորդ ավտոմեքենան:
 
1030.jpg
 
1) Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից հաշված՝ որքա՞ն ժամանակ անց ավտոմեքենաները կհանդիպեն:
 
2) Որքա՞ն է հանդիպման կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից:
 
3) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնեն մեքենաները մինչև հանդիպելը:
 
 
Պատասխան 1.  վ:
 
Պատասխան 2.  մ:
 
Պատասխան 3.  մ:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015