Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
1. Նկարում պատկերված են \(X\) առանցքով շարժվող երկու մարմինների կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:
 
1-40.png
                                                        նկ 1.
 
 
  
2. Նկարում պատկերված են երկու նավերի՝ փարոսից ունեցած հեռավորության ժամանակից կախման գրաֆիկները: Ո՞րն է ճիշտ պնդումը:
 
1-24.png
                                                        նկ 2.
 
 
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015