Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

5Մ.
1. Նկարում պատկերված է \(X\) առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Համեմատել մարմնի v1, v2 և v3 արագությունները ժամանակի t1, t2 և t3 պահերին:
 
1-07.png
 
2. Նկարում պատկերված է \(X\) առանցքով շարժվող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին է նրա արագությունը զրո:
 
1-18.png
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015