Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
\(x\) կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկի ո՞ր հատվածն(երն) է/են համապատասխանում vx պրոյեկցիայի մոդուլի ամենափոքր արժեքին:
 
1-09.png
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015