Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
1. Մարմնի կոորդինատների կախումը ժամանակից արտահայտվում է \(x = 9 + 3t\) և \(y = -4t\) հավասարումներով, որտեղ մեծությունները ներկայացված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նրա արագության մոդուլը:
 
2. Ստորև պատկերված են \(X\) առանցքով շարժվող երկու մարմինների շարժման գրաֆիկները: Որքա՞ն է նրանց արագությունների մոդուլների հարաբերությունը:
 
1-16.png
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015