Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մարմնի տեղափոխության S մոդուլի և կամայական առանցքի վրա նրա պրոյեկցիայի Sy մոդուլի միջև ճիշտ առնչությունը:
 
2. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մարմնի տեղափոխության Sy պրոյեկցիայի և նրա սկզբնական y0 ու վերջնական y կորդինատների կապը:
Աղբյուրները
Ֆիզիկա: 2016 թ. Թեստային առաջադրանքների շտեմարաններ/ Ռ. Ալավերդյան, Է. Ղազարյան և ուրիշներ, -Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2015