Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շատ, քիչ

Բարդություն հեշտ

1
2. Շատ կամ քիչ

Բարդություն հեշտ

2
3. Համեմատում խմբերի մեջ

Բարդություն միջին

3
4. Երկրաչափական պատկերների քանակների համեմատում

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞րից է ավելի շատ, կամ քիչ

Բարդություն միջին

3
6. Նույնքան

Բարդություն միջին

4
7. Ամենաշատ, ամենաքիչ, նույնքան

Բարդություն միջին

4
8. Համեմատում (ավելի քիչ, ավելի շատ)

Բարդություն բարդ

3
9. Համեմատում խմբերի մեջ

Բարդություն բարդ

5
10. Երկրաչափական պատկերներից կառուցած աշտարակ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ