Էլեն Խաչատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

647

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4411

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%