Nare Davtyan

ՈՒսումնական հաստատություն

3A դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

72

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

122

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Տվյալ օգտատերը ոչ մի առարկայից գնահատական չունի: Որևէ առարկայից գնահատական ստանալու համար հարկավոր է կատարել առաջադրանքների և թեստերի առնվազն 20% -ը: