Նելլի Գիշյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

13

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

573

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%