Էլենե Թորոսյան

Ուսումնական հաստատություն

խումբը նշված չէ

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

457

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%