Էլենե Թորոսյան

Ուսումնական հաստատություն

խումբը նշված չէ

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4040

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%