Հայկ Մուրադյան

ՈՒսումնական հաստատություն

1Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1687

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1709

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%